dom coraz bardziej sprytny

Na tej stronie pokazuję moje postępy w nauce programowania mikrokontrolerów ATmega i ESP8266. Wraz z rozwojem mojej wiedzy rozwija się też automatyka domowa, którą oparłem na płytkach uruchomieniowych wyposażonych w te mikrokontrolery (głównie Arduino Mega i Wemos D1).

Ostatnio napisałem o…

zarządzaniu głowicami HR20

Miłej lektury!

It’s kind of fun to do the impossible – Walt Disney